r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Valben-2,5%, suspensie
Număr unic de înregistrare: 
2440
Data înregistrării: 
09/07/2015
Status înregistrare: 
Validă pentru distribuție angro și cu amănuntul
Înregistrare valida pina la: 
09/07/2020
Substanța activă: 
Albendazol
Specii țintă: 
Bovine
Caprine
Ovine
Păsări
Porcine
Grupa terapeutică: 
Antiparazitare
Forma farmaceutică: 
Suspensie orală
Prezentarea: 
Flacoane x 100 ml, 1000 ml.
Perioada de așteptare: 
Carne și organe - 10 zile. Lapte, ouă - 24 ore
Fabricant/Eliberator serie: 
SA Farmavet,Moldova
Deținător al certificatului de înregistrare: 
SA Farmavet,Moldova
Firma responsabilă din Moldova: 
SA Farmavet
Copie prospect aprobat: 
Mod eliberare: 
Cu prescripţie veterinara