r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Urotropina 40%, sol.inj.
Număr unic de înregistrare: 
2995
Data înregistrării: 
16/06/2017
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
16/06/2022
Substanța activă: 
Hexametilentetramină (urotropină)
Specii țintă: 
Bovine
Cabaline
Caprine
cîini
Ovine
Păsări
Grupa terapeutică: 
Alte medicamente de uz veterinar
Forma farmaceutică: 
Soluţie injectabilă
Prezentarea: 
Fiole x 5, 10, 20 ml. Flacoane x 50, 100 ml
Fabricant/Eliberator serie: 
OOO Brovafarma, Ucraina
Deținător al certificatului de înregistrare: 
OOO Brovafarma, Ucraina
Firma responsabilă din Moldova: 
SRL Zoofarmagro
Copie prospect aprobat: 
Mod eliberare: 
Cu prescripţie veterinara