r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Tyloged 20%, sol.inj.
Număr unic de înregistrare: 
2885
Data înregistrării: 
30/12/2016
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
30/12/2021
Substanța activă: 
Tilosin tartrat
Specii țintă: 
Bovine
Cabaline
Caprine
cîini
Iepuri
Ovine
Pisici
Porcine
Grupa terapeutică: 
Antibiotice
Forma farmaceutică: 
Soluţie injectabilă
Prezentarea: 
Flacoane de sticlă x 5, 10, 20, 50, 100 ml
Perioada de așteptare: 
Carne bovine - 8 zile. Carne: porcine, ovine, caprine - 5 zile. Lapte - 4 zile.
Fabricant/Eliberator serie: 
SRL Euro Prime Farmaceuticals, Moldova
Deținător al certificatului de înregistrare: 
SRL Euro Prime Farmaceuticals, Moldova
Firma responsabilă din Moldova: 
SRL Euro Prime Farmaceuticals
Copie prospect aprobat: 
Mod eliberare: 
Cu prescripţie veterinara