r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Toltraged, sol.or.
Număr unic de înregistrare: 
2884
Data înregistrării: 
30/12/2016
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
30/12/2021
Substanța activă: 
Toltrazuril
Specii țintă: 
Păsări
Grupa terapeutică: 
Coccidiostatice
Forma farmaceutică: 
Soluţie orală
Prezentarea: 
Flacoane de sticlă x 10, 20, 50, 100 ml. Flacoane de plastic x 1000 ml.
Perioada de așteptare: 
Carne - 8 zile. Nu se administrează la găini ouătoare.
Fabricant/Eliberator serie: 
SRL Euro Prime Farmaceuticals, Moldova
Deținător al certificatului de înregistrare: 
SRL Euro Prime Farmaceuticals, Moldova
Firma responsabilă din Moldova: 
SRL Euro Prime Farmaceuticals
Copie prospect aprobat: 
Mod eliberare: 
Cu prescripţie veterinara