r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Toltarox 50mg/ml, susp.or.
Număr unic de înregistrare: 
2645
Data înregistrării: 
29/03/2016
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
29/03/2021
Substanța activă: 
Toltrazuril
Specii țintă: 
Bovine
Grupa terapeutică: 
Coccidiostatice
Forma farmaceutică: 
Suspensie orală
Prezentarea: 
Flacoane x 250, 1000 ml
Perioada de așteptare: 
Carne: bovine - 63 zile; porcine - 70 zile.
Fabricant/Eliberator serie: 
KRKA d.d. Novo mesto, Slovenia
Deținător al certificatului de înregistrare: 
KRKA d.d. Novo mesto, Slovenia
Firma responsabilă din Moldova: 
SRL Zoofarmagro
Copie prospect aprobat: 
Mod eliberare: 
Cu prescripţie veterinara