r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Toltarox 2,5% (toltrazuril) 25 mg/ml, soluţie orală
Număr unic de înregistrare: 
3108
Data înregistrării: 
21/12/2017
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
21/12/2022
Substanța activă: 
Toltrazuril
Specii țintă: 
Păsări
Grupa terapeutică: 
Coccidiostatice
Forma farmaceutică: 
Soluţie orală
Prezentarea: 
Container de polietilenă x 1000 ml
Perioada de așteptare: 
Carne: pui broiler - 14 zile; curcani, gâște, rațe - 16 zile.
Fabricant/Eliberator serie: 
KRKA d.d, Novo mesto, Slovenia
Deținător al certificatului de înregistrare: 
KRKA d.d, Novo mesto, Slovenia
Firma responsabilă din Moldova: 
SRL Zoofarmagro
Copie prospect aprobat: 
Mod eliberare: 
Cu prescripţie veterinara