r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Tilmotril, sol.or.
Număr unic de înregistrare: 
2762
Data înregistrării: 
09/08/2016
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
09/08/2021
Substanța activă: 
Tilmicosin fosfat
Specii țintă: 
Bovine
Ovine
Păsări
Grupa terapeutică: 
Antibiotice
Forma farmaceutică: 
Soluţie orală
Prezentarea: 
Flacoane x 100, 500, 1000 ml
Perioada de așteptare: 
Păsări: carne, ouă - 12 zile. Bovine, ovine: carne - 7 zile.
Fabricant/Eliberator serie: 
AL Reef Company, REEFCO, Iordania
Deținător al certificatului de înregistrare: 
AL Reef Company, REEFCO, Iordania
Firma responsabilă din Moldova: 
SRL Sum Agro Service
Copie prospect aprobat: 
Mod eliberare: 
Cu prescripţie veterinara