r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Tectin Inj, soluţie injectabilă
Număr unic de înregistrare: 
3109
Data înregistrării: 
21/12/2017
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
21/12/2022
Substanța activă: 
Ivermectina
Specii țintă: 
Bovine
Caprine
Ovine
Porcine
Grupa terapeutică: 
Antiparazitare
Forma farmaceutică: 
Soluţie injectabilă
Prezentarea: 
fiole x 10 ml, 50 ml, 100 ml
Perioada de așteptare: 
Carne: Bovine - 35 zile; ovine și caprine - 42 zile; Porcine - 21 zile. Lapte: a nu se administra vacilor lactante , care produc lapte pentru consumul uman, inclusiv în perioada de gestație și timp de 60 zile pănă la fătare
Fabricant/Eliberator serie: 
Mobedco-Vet, Iordania
Deținător al certificatului de înregistrare: 
Mobedco-Vet, Iordania
Firma responsabilă din Moldova: 
Agrimatco-Service SRL
Mod eliberare: 
Cu prescripţie veterinara