r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Sedazin 20mg/ml, sol.inj.
Număr unic de înregistrare: 
2190
Data înregistrării: 
05/08/2014
Status înregistrare: 
Validă pentru distribuție angro și cu amănuntul
Înregistrare valida pina la: 
05/08/2019
Substanța activă: 
Xilazină (sub formă de clorhidrat)
Specii țintă: 
Bovine
Cabaline
cîini
Pisici
Grupa terapeutică: 
Alte medicamente de uz veterinar
Forma farmaceutică: 
Soluţie injectabilă
Prezentarea: 
Flacoane x 20 ml, 50 ml
Perioada de așteptare: 
0 zile
Fabricant/Eliberator serie: 
Biowet Pulawy, Polonia
Deținător al certificatului de înregistrare: 
Biowet Pulawy, Polonia
Firma responsabilă din Moldova: 
SA Farmavet
Copie prospect aprobat: 
Mod eliberare: 
Cu prescripţie veterinara