r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Sedaged, sol.inj.
Număr unic de înregistrare: 
2867
Data înregistrării: 
26/12/2016
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
26/12/2021
Substanța activă: 
Acepromazine maleate
Specii țintă: 
Bovine
Cabaline
cîini
Pisici
Porcine
Taurine
Grupa terapeutică: 
Alte medicamente de uz veterinar
Forma farmaceutică: 
Soluţie injectabilă
Prezentarea: 
Flacoane de sticlă x 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 100 ml
Perioada de așteptare: 
Carne - 5 zile; Lapte - 1 zi.
Fabricant/Eliberator serie: 
SRL Euro Prime Farmaceuticals, Moldova
Deținător al certificatului de înregistrare: 
SRL Euro Prime Farmaceuticals, Moldova
Firma responsabilă din Moldova: 
SRL Euro Prime Farmaceuticals
Copie prospect aprobat: 
Mod eliberare: 
Cu prescripţie veterinara