r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Reefcox, soluţie orală, (toltrazuril 25mg/ml)
Număr unic de înregistrare: 
3112
Data înregistrării: 
21/12/2017
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
21/12/2022
Substanța activă: 
Toltrazuril 20mg/ml
Specii țintă: 
Păsări
Grupa terapeutică: 
Coccidiostatice
Forma farmaceutică: 
Soluţie orală
Prezentarea: 
Flacoane x 100 ml, 1 l
Fabricant/Eliberator serie: 
Reefco, Iordania
Deținător al certificatului de înregistrare: 
Reefco, Iordania
Firma responsabilă din Moldova: 
Sum Agro Service SRL
Mod eliberare: 
Cu prescripţie veterinara