r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Reefcox 5%, suspensie orală
Număr unic de înregistrare: 
190001
Data înregistrării: 
25/06/2019
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
25/06/2024
Substanța activă: 
Toltrazuril 50mg/ml
Specii țintă: 
Bovine
Ovine
Grupa terapeutică: 
Antiparazitare
Forma farmaceutică: 
Suspensie orală
Prezentarea: 
Flacoane HDPE x 250ml
Perioada de așteptare: 
Bovine - 63 zile, ovine - 42 zile
Fabricant/Eliberator serie: 
Reefco, Iordania
Deținător al certificatului de înregistrare: 
Reefco, Iordania
Firma responsabilă din Moldova: 
SRL Sum Agro Service
Copie prospect aprobat: 
Copie rezumatul caracteristicelor produsului: 
Mod eliberare: 
Cu prescripţie veterinara