r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Premix vitamino-mineral complet pentru iepuri
Număr unic de înregistrare: 
2712
Data înregistrării: 
20/06/2016
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
20/06/2021
Substanța activă: 
Monofosfat de calciu, Var furajer, Sare furajeră, Microelemente, Vitamine, Coccidiostatice, Enzime
Specii țintă: 
Iepuri
Grupa terapeutică: 
Premixuri
Forma farmaceutică: 
Premix medicamentat
Prezentarea: 
Saci x 20 kg
Perioada de așteptare: 
Nu este cazul
Fabricant/Eliberator serie: 
Vitafort, Ungaria
Deținător al certificatului de înregistrare: 
Vitafort, Ungaria
Firma responsabilă din Moldova: 
SRL Vitafort-Combifeed
Copie prospect aprobat: 
Mod eliberare: 
Fără prescripție veterinară (OTC)