r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Premix proteino-vitamino-mineral complet pentru pui (concentrat)
Număr unic de înregistrare: 
2705
Data înregistrării: 
20/06/2016
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
20/06/2021
Substanța activă: 
Extras de urluială de soia, Soia extrudată, Extras de urluială de floarea soarelui, Var furajer, Monofosfat de calciu, Sare furajeră, Vitamine, Aminoacizi, Coccidiostatici, Antioxidant
Specii țintă: 
Păsări
Grupa terapeutică: 
Premixuri
Forma farmaceutică: 
Premix medicamentat
Prezentarea: 
Saci x 25 kg
Perioada de așteptare: 
0 zile
Fabricant/Eliberator serie: 
Vitafort, Ungaria
Deținător al certificatului de înregistrare: 
Vitafort, Ungaria
Firma responsabilă din Moldova: 
SRL Vitafort-Combifeed
Copie prospect aprobat: 
Mod eliberare: 
Fără prescripție veterinară (OTC)