r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Oxytetravet 20% LA Inj., sol.inj.
Număr unic de înregistrare: 
2500
Data înregistrării: 
26/10/2015
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
26/10/2020
Substanța activă: 
Oxytetraciclină
Specii țintă: 
Bovine
cîini
Caprine
Ovine
Porcine
Grupa terapeutică: 
Antibiotice
Forma farmaceutică: 
Soluţie injectabilă
Prezentarea: 
Flacon x 100ml; 50ml
Perioada de așteptare: 
carne- 28 zile; lapte- 7 zile
Fabricant/Eliberator serie: 
Mobedco-Vet, Iordania
Deținător al certificatului de înregistrare: 
Mobedco-Vet, Iordania
Firma responsabilă din Moldova: 
SRL Agrimatco Service
Mod eliberare: 
Cu prescripţie veterinara