r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Medicox
Număr unic de înregistrare: 
3312
Data înregistrării: 
21/12/2018
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
21/12/2023
Substanța activă: 
Diclazuril
Specii țintă: 
Iepuri
Păsări
Acțiune terapeutică: 
Acțiune coccidiostatică
Grupa terapeutică: 
Coccidiostatice
Forma farmaceutică: 
Soluţie pentru administrare în apa de băut
Prezentarea: 
Flacoane x 10ml, 100ml, 1L
Perioada de așteptare: 
5 zile
Fabricant/Eliberator serie: 
Medicamentum SRL, R.Moldova
Deținător al certificatului de înregistrare: 
Medicamentum SRL, R.Moldova
Firma responsabilă din Moldova: 
Medicamentum SRL, R.Moldova
Copie prospect aprobat: 
Mod eliberare: 
Cu prescripţie veterinara