r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Maxiban, aditiv furajer
Număr unic de înregistrare: 
2693
Data înregistrării: 
10/05/2016
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
10/05/2021
Specii țintă: 
Păsări
Grupa terapeutică: 
Coccidiostatice
Forma farmaceutică: 
Pulbere
Fabricant/Eliberator serie: 
Elanco, USA
Deținător al certificatului de înregistrare: 
Elanco, USA
Firma responsabilă din Moldova: 
SA Uzina Biochimică din Bălți
Copie prospect aprobat: 
Mod eliberare: 
Fără prescripție veterinară (OTC)