r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Ivermectină +;1%, sol.inj.
Număr unic de înregistrare: 
2614
Data înregistrării: 
03/03/2016
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
03/03/2021
Substanța activă: 
Ivermectină
Specii țintă: 
Bovine
Caprine
Ovine
Porcine
Grupa terapeutică: 
Antiparazitare
Forma farmaceutică: 
Soluţie injectabilă
Prezentarea: 
Flacoane x 10, 50, 100 ml
Perioada de așteptare: 
Carne - 28 zile; Lapte - 21 zile
Fabricant/Eliberator serie: 
SA Medicamentum, Moldova
Deținător al certificatului de înregistrare: 
SA Medicamentum, Moldova
Firma responsabilă din Moldova: 
SA Medicamentum
Copie prospect aprobat: 
Mod eliberare: 
Cu prescripţie veterinara