r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Ivermec Plus, sol.or.
Număr unic de înregistrare: 
2739
Data înregistrării: 
29/07/2016
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
27/07/2016
Substanța activă: 
Ivermectină, Clorsulon
Specii țintă: 
Bovine
Cămile
Caprine
Cervide
Ovine
Păsări
Porcine
Grupa terapeutică: 
Antiparazitare
Forma farmaceutică: 
Soluţie injectabilă
Prezentarea: 
Flacoane de sticlă x 1, 10, 20, 50, 100, 200, 250, 400, 500 ml. Sticle de polimer x 400, 500, 1000 ml.
Perioada de așteptare: 
Carne: bovine, porcine, caprine - 28 zile, pasăre- 9 zile.
Fabricant/Eliberator serie: 
SA Farmavet, Moldova
Deținător al certificatului de înregistrare: 
SA Farmavet, Moldova
Firma responsabilă din Moldova: 
SA Farmavet, Moldova
Copie prospect aprobat: 
Mod eliberare: 
Cu prescripţie veterinara