r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Gentareef Plus, pulbere
Număr unic de înregistrare: 
3242
Data înregistrării: 
14/08/2018
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
14/08/2023
Substanța activă: 
Gentamicina sulfat, Doxicilina
Specii țintă: 
Bovine
Ovine
Păsări
Grupa terapeutică: 
Antibiotice
Forma farmaceutică: 
Pulbere orală solubilă
Prezentarea: 
Pungi x 100 g, 250 g, 500 g, 1 kg, 5 kg, 25 kg
Perioada de așteptare: 
Carne: bovine, ovine - 14 zile; păsări - 7 zile. Nu se recomandă administrarea găinilor ouătoare.
Fabricant/Eliberator serie: 
Reefco, Iordania
Deținător al certificatului de înregistrare: 
Reefco, Iordania
Firma responsabilă din Moldova: 
Sum Agro Service SRL
Copie prospect aprobat: 
Mod eliberare: 
Cu prescripţie veterinara