r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Floron, premix pentru furaj medicamentat pentru porcine şi peşti
Număr unic de înregistrare: 
3326
Data înregistrării: 
07/02/2019
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
07/02/2024
Substanța activă: 
Florfenicol
Specii țintă: 
Pești
Porcine
Grupa terapeutică: 
Premixuri
Forma farmaceutică: 
Premix pentru furaj medicamentat
Prezentarea: 
Pungi folie triplustrat x 100 g, 1 kg; Flacon HDPE x 100 g, 1 kg
Perioada de așteptare: 
Carne și organe: porcine - 1 zi; pește - 16 zile.
Fabricant/Eliberator serie: 
KRKA d.d. Novo mesto, Slovenia
Deținător al certificatului de înregistrare: 
KRKA d.d. Novo mesto, Slovenia
Firma responsabilă din Moldova: 
Zoofarmagro SRL
Mod eliberare: 
Cu prescripţie veterinara