r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Coxiril 0,2% premix
Număr unic de înregistrare: 
2683
Data înregistrării: 
06/05/2016
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
06/05/2021
Substanța activă: 
Diclazuril pe suport de târâță și carbonat de calciu
Specii țintă: 
Păsări
Porci de Guineea
Grupa terapeutică: 
Coccidiostatice
Forma farmaceutică: 
Pulbere
Perioada de așteptare: 
0 zile
Fabricant/Eliberator serie: 
Biovet, Bulgaria
Deținător al certificatului de înregistrare: 
Biovet, Bulgaria
Firma responsabilă din Moldova: 
SA Uzina Biochimică din Bălți
Copie prospect aprobat: 
Mod eliberare: 
Cu prescripţie veterinara