r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Clorură de calciu 10%, soluţie injectabilă
Număr unic de înregistrare: 
3296
Data înregistrării: 
13/12/2018
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
13/12/2023
Substanța activă: 
CaCl
Specii țintă: 
Bovine
Cabaline
Caprine
Ovine
Porcine
Grupa terapeutică: 
Alte medicamente de uz veterinar
Forma farmaceutică: 
Soluţie injectabilă
Prezentarea: 
Flacoane x 200ml
Fabricant/Eliberator serie: 
SA Farmavet, Moldova
Deținător al certificatului de înregistrare: 
SA Farmavet, Moldova
Firma responsabilă din Moldova: 
SA Farmavet, Moldova
Copie prospect aprobat: 
Mod eliberare: 
Cu prescripţie veterinara