r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Cevaxel RTU, suspensie injectabilă, 50 mg/ml
Număr unic de înregistrare: 
190020
Data înregistrării: 
07/08/2019
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
07/08/2024
Substanța activă: 
Ceftiofur-50 mg/ml
Specii țintă: 
Bovine
Porcine
Grupa terapeutică: 
Antibiotice
Forma farmaceutică: 
Suspensie injectabilă
Prezentarea: 
Flacoane din plastic x 50 ml, 100 ml, 250 ml
Perioada de așteptare: 
Carne și organe: bovine - 8 zile, suine - 5 zile; lapte - 0 ore
Fabricant/Eliberator serie: 
Ceva Sante Animale, Franța
Deținător al certificatului de înregistrare: 
Ceva Sante Animale, Franţa
Firma responsabilă din Moldova: 
SRL Sum Agro Service
Copie prospect aprobat: 
Copie rezumatul caracteristicelor produsului: 
Mod eliberare: 
Cu prescripţie veterinara