r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Cevac Broiler ND K, vaccin
Număr unic de înregistrare: 
3026
Data înregistrării: 
23/08/2017
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
23/08/2022
Substanța activă: 
Virusul bolii de Newcastle, tulpina SZ La Sota
Specii țintă: 
Găini
Grupa terapeutică: 
Medicamente de uz veterinar imunologice
Forma farmaceutică: 
Emulsie injectabilă
Prezentarea: 
Flacon x 100 ml, 500 ml
Perioada de așteptare: 
0 zile
Fabricant/Eliberator serie: 
Ceva Phylaxia Veterinary Biologicals Co.Ltd, Ungaria
Deținător al certificatului de înregistrare: 
Ceva Sante Animale, Franţa
Firma responsabilă din Moldova: 
Sum Agro Service SRL
Copie prospect aprobat: 
Mod eliberare: 
Cu prescripţie veterinara