r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Calfoset, soluţie injectabilă pentru cabaline, bovine, ovine, caprine şi porcine
Număr unic de înregistrare: 
3202
Data înregistrării: 
18/07/2018
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
18/07/2023
Substanța activă: 
Gluconat de Ca, Glicerofosfat de Ca, Clorură de Mg hexahidrat
Specii țintă: 
Bovine
Cabaline
Caprine
Ovine
Porcine
Grupa terapeutică: 
Alte medicamente de uz veterinar
Forma farmaceutică: 
Soluţie injectabilă
Prezentarea: 
Flacoane de sticlă x 100 ml, 250 ml
Perioada de așteptare: 
0 zile
Fabricant/Eliberator serie: 
KRKA dd Novo mesto, Slovenia
Deținător al certificatului de înregistrare: 
KRKA dd Novo mesto, Slovenia
Firma responsabilă din Moldova: 
Zoofarmagro SRL
Copie prospect aprobat: 
Mod eliberare: 
Cu prescripţie veterinara