r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Borgluconat de calciu, soluţie injectabilă
Număr unic de înregistrare: 
3248
Data înregistrării: 
28/09/2018
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
28/09/2023
Substanța activă: 
Gluconat de calciu, Acid boric, Clorură de magneziu
Specii țintă: 
Bovine
Cabaline
cîini
Caprine
Nutrii
Ovine
Pisici
Porcine
Grupa terapeutică: 
Alte medicamente de uz veterinar
Forma farmaceutică: 
Soluţie injectabilă
Prezentarea: 
Flacoane x 50 ml, 100 ml
Perioada de așteptare: 
Nu este cazul
Fabricant/Eliberator serie: 
S.A. Farmavet, R. Moldova
Deținător al certificatului de înregistrare: 
S.A. Farmavet, R. Moldova
Firma responsabilă din Moldova: 
SA Farmavet
Copie prospect aprobat: 
Mod eliberare: 
Fără prescripție veterinară (OTC)