r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Bobi, Puffi- picături insectoacaricide
Număr unic de înregistrare: 
2514
Data înregistrării: 
30/11/2015
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
30/11/2020
Substanța activă: 
Permetrin
Specii țintă: 
cîini
Pisici
Grupa terapeutică: 
Antiparazitare
Forma farmaceutică: 
Soluţie
Prezentarea: 
Flacon x 5 ml
Perioada de așteptare: 
Nu este cazul
Fabricant/Eliberator serie: 
SA Medicamentum,Moldova
Deținător al certificatului de înregistrare: 
SA Medicamentum,Moldova
Firma responsabilă din Moldova: 
SA Medicamentum
Copie prospect aprobat: 
Mod eliberare: 
Cu prescripţie veterinara