r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Bisulfim, solție orală
Număr unic de înregistrare: 
190018
Data înregistrării: 
07/08/2019
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
07/08/2024
Substanța activă: 
Sulfadiazină-200 mg/ml, trimetoprim-40 mg/ml
Specii țintă: 
Bovine
Cabaline
Găini
Iepuri
Ovine
Porcine
Grupa terapeutică: 
Chimioterapice
Forma farmaceutică: 
Soluţie orală
Prezentarea: 
Flacoane din HDPF x 50ml, 100ml, 500ml, 1000ml; Bidoane x 5l
Perioada de așteptare: 
Carne și organe: cabaline-5 zile; bovine, ovine, iepuri-10 zile; suine-8 zile, găini-5 zile; lapte-5 zile
Fabricant/Eliberator serie: 
S.C.Pasteur-Filiala Filipești SRL, România
Deținător al certificatului de înregistrare: 
S.C.Pasteur-Filiala Filipești SRL, România
Firma responsabilă din Moldova: 
SRL Vetzooagro
Mod eliberare: 
Cu prescripţie veterinara