r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
ASD-2F, soluţie
Număr unic de înregistrare: 
3310
Data înregistrării: 
21/12/2018
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
21/12/2023
Substanța activă: 
Acizi carboxilici, hidrocarburi alifatice, amine, amide, alchil benzeni, fenoli substituiți, compuși cu grupări sulfhidril active
Specii țintă: 
Bovine
Cabaline
Ovine
Păsări
Grupa terapeutică: 
Alte medicamente de uz veterinar
Forma farmaceutică: 
Soluţie
Prezentarea: 
Flacoane de sticlă x 10, 20, 50, 100 ml; Flacoane din polimer x 10, 20, 100, 250 ml; Sticle din polimer x 500, 1000 ml; Canistre din polimer x 3l, 5l
Perioada de așteptare: 
Nu este cazul
Fabricant/Eliberator serie: 
OOO AVZ S-P, Rusia
Deținător al certificatului de înregistrare: 
OOO AVZ S-P, Rusia
Firma responsabilă din Moldova: 
SRL Zoofarmagro
Copie prospect aprobat: 
Mod eliberare: 
Fără prescripție veterinară (OTC)