r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Detalii Produs

Denumire comercială: 
Alben Forte, suspensie
Număr unic de înregistrare: 
2579
Data înregistrării: 
27/01/2016
Status înregistrare: 
Validă
Înregistrare valida pina la: 
27/01/2021
Substanța activă: 
Albendazol, Oxiclozanid
Specii țintă: 
Bovine
Caprine
Ovine
Păsări
Porcine
Grupa terapeutică: 
Antiparazitare
Forma farmaceutică: 
Soluţie
Prezentarea: 
Flacoane x 100 ml, 1000 ml
Perioada de așteptare: 
Carne: bovine, ovine, caprine, porcine - 14 zile; păsări - 5 zile. Lapte - 4 zile.
Fabricant/Eliberator serie: 
SRL Agrovetzașcita, Rusia
Deținător al certificatului de înregistrare: 
SRL Agrovetzașcita, Rusia
Firma responsabilă din Moldova: 
SRL Zoofarmagro
Copie prospect aprobat: 
Mod eliberare: 
Cu prescripţie veterinara